Thursday, May 31, 2012

Satu tips lagi untuk mengenal nada-nada pada fret gitar

Asumsi:
- sudah mengenal not, cuman belum hapal letaknya pada fret gitar
Alat:
-gitar 6 senar
-metronome

Setel metronome pada tempo tertentu, misal not seperempat pada tempo 60 bpm, tetapkan not tujuan misal: nada E, cari letaknya dan mainkan nada E dimulai dari senar 6, termasuk open string. Terus berpindah ke senar 5, senar 4 dan seterusnya hingga senar 1. Lakukan sampai hapal diluar kepala, dengan berbagai tempo. Bila terlalu lambat percepat temponya, bila terlalu cepat perlambat, sesuai kemampuan masing-masing

No comments:

Post a Comment