Wednesday, January 22, 2014

Open D Tuning

Dalam keadaan open tuning, gitar digenjreng langsung tanpa jari menekan fretboard akan menghasilkan akor. Gitar jika distem dengan Open D tuning langsung menghasilkan akor D mayor triad yang berisi not D, A dan F#. Secara keseluruhan Open D Tuning pada gitar standar terdiri: D( senar no 6) - A(senar no 5) - D(senar no 4) - F♯(senar no 3) - A(senar no 2) - D(senar no 1).
Berikut ini satu contoh video saya menggunakan Open D Tuning:
Banyak variasi nada-nada baru yang dihasilkan dari non standard tuning, tetapi tidak dianjurkan untuk pemula :) 

No comments:

Post a Comment