Friday, December 12, 2008

Tangga nada Mayor(Major scales)


Tangga nada mayor(Major scales) paling banyak digunakan dalam musik. Saya ambil contoh dengan C mayor seperti pada pola pembentukan chord

Tangga nada mayor mempunyai
Pola: W-W-H-W-W-W-H
Not: C-D-E-F-G-A-B-C
Solmisasi: do-re-mi-fa-sol-la-si-do

Pola ini berulang untuk oktaf yang lebih tinggi atau rendah


W
W
H
W
W
W
H
C
D
E
F
G
A
B
C

Keterangan:
Antara C dan D misalnya mempunyai jarak penuh (whole step) sementara antara E dan F mempunyai jarak setengah. Pada gambar diatas letak C diberi warna hitam

No comments:

Post a Comment